Här kan man sitta i egna tankar
tills någon annan på dörren bankar